Homepage SBH Objecten Burgerweeshuis Haarlem

Objecten Burgerweeshuis Haarlem

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
             
       leeg veld : toon alle 163 objecten

  2. Zoeken in veld:           +    Datering:   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie weergeven als: Galerij  Lijst     

  5. Resultaat zoekactie sorteren op: Database nr.  Datering  Ongesorteerd       
Of toon de nieuwe objecten op internet van laatste : jaar (162)

Aantal objecten op internet: 163
Aantal objecten op intranet: 236
Laatste update: 02-06-2023 (14:55)

Een van de objecten
(nr. 0208):

reproductie
Klik op plaatje voor verdere informatie.

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
De objecten in deze beeldbank zijn eigendom van Stichting Burgerweeshuis Haarlem.

Het Haarlemse Burgerweeshuis was een charitatieve instelling die zich bezighield met de zorg voor weeskinderen en vondelingen.
De instelling, daterend uit 1394, is onder diverse namen de geschiedenis ingegaan, waaronder het Heilige Geesthuis, het Armekinderenhuis, het Nederduitsch Gereformeerd Weeshuis en het Gereformeerd of Burgerweeshuis en het Coen Cuserhuis.
Voor een uivoeriger historische achtergrond, zie www.burgerweeshuishaarlem.nl.
Thans is Stichting Burgerweeshuis Haarlem een vermogensstichting die projecten ondersteunt voor jongeren in achterstandssituaties.

De hier getoonde objecten zijn voor het grootse deel afkomstig uit nalatenschappen en legaten, met name van Elisabeth Susanna Hugaart uit 1790 en ds. G. Boer uit 1917. Een kleiner deel betreft originele gebruiksvoorwerpen die een rol speelden in het dagelijks leven van de wezen.
In 1992 heeft mevr. drs. A.A. de Wit, historica, in opdracht van de toenmalige Regentschap, onderzoek gedaan naar de herkomst van de verschillende objecten.
Zie hiervoor haar Verslag archiefonderzoek Gereformeerd of Burgerweeshuis.

In deze zelfde periode heeft drs. A.L.M.de Bruin, thans conservator Noord- Hollands Archief, de gehele collectie geïnventariseerd en beschreven.
De door hem opgezette systematiek vormt tevens de basis voor de opzet van deze beeldbank.
Zie hiervoor het Verslag van de inventarisatie van de kunst- en antiekcollectie van Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis (maart 1993).

Nadere informatie: Ton van Voorden,

© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie & Web storage gebruik
Versie: 4.15s

Of maak uw keuze uit het veld:

Collectie:

Oorsprong:

Datering:

 

 

Versie ZCBS/ZBBS: 29 okt 2023